Меню

DSC_0788

Шорпо

25.06.2015

Кайнатылган эттин шорпосуна картөшкө кошулат, мындай тамакты Орто Азиянын бардык элдери жасашат. Абдан майлуу жана тоюмдуу тамак болуп эсептелет. Шорпого өзгөчө жыт берүү үчүн ага пияз жана татымалдар кошулат.