Меню

DSC_0789

Үй сметанасы

25.06.2015

Сметана – каймакка ачыткы кошулуп даярдалган кычкыл-сүт өнүмү. Көптөгөн эт тамактарына жана салаттарга кошулуучу популярдуу азык болуп эсептелет.