Меню

DSC_0710

Самсалар

25.06.2015

Самса — чыгыш ашканасынын ундан жасалган салттуу азыгы. Үч бурчтуу болуп жайылган камырга майда тууралган эт жана пияз салынат. Аны даярдоодо каттама камыр колдонулат. Ысык түрдө берилет.