Меню

DSC_0658

Мампар

25.06.2015

Мампар — чыгыш ашканасынын тамагы, камырдан жасалган майда үзүндүлөрдөн жасалат. Шорпонун түрлөрүнүн бири болуп саналат. Камырдын майда үзүндүлөрүнө шорпо, жашылчалар жана татымалдар кошулат.