Меню

DSC_0695

Гуляш (гарнир менен)

25.06.2015

Тууралган эт пияз, калемпир жана картөшкө менен дымдалып даярдалган тамак. Коюу шорполордун катарына кирет. Көпкө чейин дымдалганда жыттуу чык пайда болот. Гуляш гарнир менен берилсе абдан жагымдуу.